Skipsvrak midt i fuglereservat

Det er karmøyordførar Kjell Arvid Svendsen, som seier dette til Aftenbladet.