Trøbbel for stordriftsforbod

Forbodet mot at bønder skal kunna slåmjølkegardane sine saman til samdrifter som leverer meir enn450.000 liter mjølk årleg som Regjeringa går inn for i åretsjordbruksoppgjer kan henga i ein tynn tråd.