Motstand mot utbygging

Til tross for at velforeningene i området sterkt har motsatt seg utbygging av et felt nord for Raudviga, sa Gjesdal kommunestyre mandag et enstemmig ja til utbygging.