Våryre motorsyklister dominerte Egersund

Refs til Yngve Hågensen og latterliggjøring av forslaget til tariffavtale preget hovedappellen under 1. mai feiringen i Egersund.