Fylkesrådmannen vil bygge lavere på Eiganes

Fylkesrådmannen ønsker lavere boliger på tomten til Holmegenes gartneri enn hva Stavanger kommune går inn for. Fire etasjer blir for høyt i forhold til den eksisterende bebyggelsen i strøket, mener rådmannen. Han foreslår at regional— og kulturutvalget reiser innsigelse mot Stavanger kommunes egen godkjenning av planen.