Kan bli rettssak i Kåre Hauge-saka

Fylkesmannen har slått fast at overformynderiet i Hå ikkje kan hindra rettssak i Kåre Hauge-saka.