Mykje er hemmeleg i Suldals postjournalar

Postjournalen til Suldal kommune er full av sladdar. Øvste arkivansvarleg, Dagfinn Helland, vedgår at journalføringa ikkje er god nok, og lovar forbetring.