Her er Stavangers karakterbok

5,6 på skole, 3,4 på pleie og omsorg – og bare 2,8 på barnehage. Det er karakterene Stavanger får i Kommunebarometeret.