• Sissel Vikse Falch, Frp, (nærmest) Aps Stanley Wirak, Arne Buchholdt Espedal og Annelin Tangen har lagt et budsjett med små marginer for 2015 Aasland, Jarle

Sandnes-posisjonen kutter reiser og seminar

Posisjonen kutter reise— og seminar blant ansatte i Sandnes med 3 millioner kroner i 2015, lønnsreserven blir redusert med 3 millioner, i tillegg ryker to stillinger i omsorg og én til IT.