Miljøtrøbbel for vindkraftplaner

Truet fugleart hekker i terrenget som er utpekt for storvindmøllepark på Høg-Jæren. Arealet skulle opprinnelig værtinnlemmet i Synesvarden landskapsvernområde.