Håbuer først i tomtekøen

Folk utenbygds vil likevel ikke stille likt med Hås egne innbyggere ved tomtetildelinger i kommunen.