Krise for Finnøy-ferjene

Det einaste som nå kan hindra at ei av ferjene i Finnøysambandet blir teken ut av drift, er at den nye samferdselsministeren pungar ut.