Ønsker skolesamarbeid over kommunegrensene

Dag Harald Undheim er leder av Gjesdal kirkelige fellesråd, men også rektor ved Figgjo barneskole. Han applauderer planene om menighet på tvers av kommunegrensen, men vil gå videre: