Ja til ny barnehage

Førebuingar til byggjing av den nye barnehagen på Sand kan ta til om få veker.