385 uten skoleplass

I alt 385 søkere står fortsatt igjen uten skoletilbud etter at 2. fellesinntak til videregående opplæring ble kjørt i går.