Fisket på vårsild må reduseres

Bestanden av norsk vårgytende sild er på vei ned. Dersom vi ikke ser en bestandøkning veldig raskt, må fisket reduseres betraktelig.