Se den hesten!

Det sa en guttegjeng. Men det var ingen hest. Det var en 230 kilos okse klar til grilling.