Mer økovennlig rogalands-skogbruk

Rogalandske skogeiere og skogbrukere skal få ny kunnskap om hvordan aktivt skogbruk kan kombineres med miljøhensyn.