Statens helsetilsyn somler

Statens helsetilsyn somler med eventuell inngripen i situasjonen på Rogaland psykiatriske sjukehus (RPS). Svar kommer kanskje ikke før i september.