Høyesterett sa nei til Riskafjord

Høyesteretts kjæremålsutvalg har enstemmig besluttet å avvise anken fra Riskafjord AS over Gulating lagmannsretts dom fra 7. januar i år.