Uenige om sikring av skoleveien

Ungene i Smeaheia må krysse trafikkerte Gamle Somavei på vei til skolen. Hvem har ansvaret?