Søker om ti nye apoteker i Rogaland

Det er sendt søknader om å få opprette totalt ti nye apoteker i Stavanger, Sola, Sandnes og Haugesund.