Inger Østensjø blir på HiS

Høgskoledirektør Inger Østensjø trekker søknaden til den nye stillingen som kommunaldirektør for oppvekst og levekår i Stavanger.