Trones skole prioriteres

Onsdag skal politikerne i utvalg for byutvikling for andre gang behandle trafikksikkerhetsplanen for kommunen. Planen inneholder blant annet en prioriteringsliste for hvilke trafikksikringstiltak som skal gjøres først. Etter høringsrunden foreslår kommuneadministrasjonen disse tilleggene til de tidligere offentliggjorte listene: