Hundre år i historie-fliser

420 keramiske fliser med deler av verdenshistorien fra 1900-2000 ble avduket på Bærland skole i dag.