Alien Ken påtar seg ansvaret for kornsirkel

Så langt er det ikke klart hvem som står bak kornsirkelen som i nattens mulm og mørke plutselig dukket opp i åkeren på Jæren med rundinger og trekanter, som en geometrisk figur.