• Kloakken går rett i Byfjorden tirsdag og onsdag. Det liker måkene. Jonas Haarr Friestad

Kloakken går rett i Byfjorden

Årlig vedlikehold av renovasjonsanlegget gjør at kloakken fra Nord-Jæren går rett i Byfjorden tirsdag og onsdag.