• Ingrid Sør-Reime, til venstre og Michaela Ciprian overvåker transport hvor et gult teppe av nyklekkede kyllinger ruller avgårde. I enden venter kasser klare for innlasting i trailere som frakter nøstene ut til ulike gårdsbruk for oppfôring . Jon Ingemundsen

Rekordforbruk: Og Hå Rugeri klekker hver tredje norske kylling

Kyllingforbruket i Norge vokste i fjor med 15 prosent. 76 millioner slaktekyllinger ble produsert. 24 millioner av dem kakket seg ut av skallene sine i en stor driftsbygning i Hå. Også det rekord.