• Ein fornøgd gjeng etter at Klepp kommune onsdag tok over ansvaret for kunsten på Tu skule. Frå venstre rektor Nina Nygård Magnussen, assisterande rektor Siri Bjørnevik, prosjektleiar for den nye skulen Arne Ove Teigen, kunstnar Viel Bjerkeset Andersen og leiar for kunstprosjektet Karen Erland. Den røde teikningen er på sørveggen, og står for salamanderens rike, for varme og eld.

Kunst i alle himmelretningar

Kvar himmelretning, sin teikning. Saman blir det kunstprosjektet ved Tu skule. Skulen skal takast i bruk om vel ein månad.