• Ordfører Marthon Skårland (H), her på Moifjellet, tror Bjerkreim kan bli landets viktigste vindkraftkommune. Nå går det mot de første investeringsbeslutningene i Bjerkreimsklynga, som også strekker seg inn i Gjesdal og Hå. Fredrik Refvem

Bjerkreim: Nedtelling mot storutbygging av vindkraft

Prosjekteringen av de fem godkjente vindkraftverkene i Bjerkreimsklynga og en felles trafoløsning går for fullt. Strømproduksjonen kan være i gang i 2016.