Avviser krav fra Reime

Erstatningskravet fra Reime Prosess AS mot Fylkesmannen i Rogaland havner etter all sannsynlighet i retten.