Barn og unge prioriteres i budsjettet

Gjesdal ungdomsskole og idrettsanlegget ved Gjesdalhallen blir bygget ut raskere enn foreslått. Det er heller ingen fare for «Perlå». Eiendomsskatten på boliger forsvinner.