Avviser klage fra Reime Prosess

Fylkesmannen i Rogaland slår fast at sinkutslippene fra Reime Prosess AS i bedriftens overvannsnett i etterkant av miljøkatastrofen i Håelva var ulovlige.