• Slik ser Asplan Viak for seg en mulig utbygging av Sandnes øst etappe for etappe. ASPLAN VIAK

Først fikk de juling, nå vanker det ros

Fylkesmannen gir Sandnes stor ros for arbeidet og grepet med å legge utbyggingsområdet Sandnes øst inn i kommuneplanen. Det er stikk i strid med fylkesrådmannens innstilling.