• Hovedverneombud, Arild Skimmeland, for oppvekst skole i Sandnes kommune og rektor, Elisabeth Olsson, på Sviland skole på kontoret til lærerne. Her mener Arbeidstilsynet luftkvaliteten er for dårlig. Begge Foto: Jonas Haarr Friestad

Mange lovbrudd hos kommunene

Helse— og sosialtjenester samt undervisningssektoren får ofte beskjed om å utbedre etter besøk fra Arbeidstilsynet.