• Hovedverneombud, Arild Skimmeland, for oppvekst skole i Sandnes kommune og rektor, Elisabeth Olsson, på Sviland skole på kontoret til lærerne. Her mener Arbeidstilsynet luftkvaliteten er for dårlig. Jonas Haarr Friestad

Skole bryter loven

Arbeidstilsynet avdekket en rekke kritikkverdige forhold da de besøkte Sviland skule. — Det er lite nytt, sier tillitsvalgt Elisabeth Mong.