• Med barna i front toget Helgøy-innbyggerne gjennom byen med krav om bru til øya. Men fylkespolitikerne syntes det ble for dyrt å gi Kristoffer Helgøy (t.v.), Torben Skorge og Malene Arnesen fastlandsforbindelse til Fister. Torstein Lillevik

Halv pris for bru til Helgøy

Fylket sa i fjor nei til bru til fruktøya Helgøy i Hjelmeland fordi det ble for dyrt, men ved å redusere seilingshøyden og bruke steinfylling kan kostnadene halveres. Det gir nytt håp for øyfolket.