Riksadvokaten griper ikke inn

Riksadvokaten vil overhodet ikke blande seg inn spionsiktelsen mot journalist Stein Viksveen. De vil først ta stilling til statsadvokatens håndtering av saken hvis de mottar en klage fra Stein Viksveen eller Stavanger Aftenblad.