• Fra venstre sitter direktør for oppvekst og levekår, Per Haarr og gruppeleder i Ap, Cecilie Bjelland,

Badedammen på levekårsbunnen

Alarmen går for nordøstre del av Storhaug bydel. Tiltak skal settes inn.