• FOTO: Jonas Haarr Friestad

– Tursti langs sjøen blir best på Gausel

Det nærmer seg avgjørelse i striden om tursti langs Gauselvågen. Rådmannen ber politikerne samle seg om det såkalte «strandalternativet».