• Frøydis Anthonsen er rektor ved Nylund skole i Østre bydel. Skolen har 440 elever. I dag har 45 elever rett på spesialundervisning. 20 av disse har så krevende diagnoser at de burde fått et tilbud i egne spesialavdelinger ved skolen, mener hun. Jon Ingemundsen

Rektor mener hver skole bør ha spesialavdeling for autister og utviklingshemmede

Alle skoler bør ha egne avdelinger for utviklingshemmede og autister, mener rektor ved Nylund skole. Rektor på Jåtten skole er uenig.