Kan Berntsen ta en Navarsete-telefon?

Liv Signe Navarsete tok en telefon, og bidro til at Klima— og miljøverndepartementet valgte tunnel fremfor vegvesenets anbefaling om åpen vei. Vil en telefon fra Bjarne Berntsen gjøre samme nytten?