Likevel ikke lønnsomt å flytte fra Finnøy ?

Å flytte gräddost— produksjonen fra Finnøy blir kanskje ikke så lønnsomt likevel.