Nye rettsrunder om POT-beslag

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har påkjært kjennelsen om beslaget fra Stavanger Aftenblads Brussel-kontor til lagmannsretten.