Samarbeid om løysingar

NÆRBØ: Ulike faginstansar er i arbeid med å freista å finna beste løysingane for dei to elevane, og vil halda fram med det, seier skulesjef i Hå, Olav Lindal.