• Rådmann Bodil Sivertsen la fram forslag til økonomiplan 31. oktober. Aasland, Jarle

Skjermer penger til tidlig innsats for unge som sliter

Inntektene strekker ikke til. Rådmann Bodil Sivertsen har foreslått omfattende kutt i tjenestetilbudet, men hun vil bruke mye penger på tidlig innsats for unge som sliter. Det vil politikerne også.