Ulovlig drosjeordning

I ni år har fylkes— kommunen og fylkes-trygdekontoret hatt en ulovlig drosjeordning for pasienter til og fra Sentralsjukehuset i Rogaland.