• Der rektor Jan Ole Rød står, kommer nye lokaler til Byggfag, kroppsøvingslokaler, garderober og treningsrom, pluss klasserom for studiespesialisering. Fylkespolitikerne skal i neste uke bestemme hva byggetrinn 3 på Gand videregående skole skal inneholde. Lars Idar Waage

Skreddersyr ny skole

"Nye" Gand videregående gjør endringer og skreddersyr studietilbudet etter elevenes egne ønsker. Resultatet blir flere jenter og lettere rekruttering av dyktige lærere til skolen.