Rogfast-start i 2015

Høsten 2015 kan første salve skytes i Rogfast. 2022-2023 kan Boknafjorden krysses i bil etter at regjeringen nå vil sette full trykk på prosjektet.