• Bananer og boller som ikke ble spist under Nordsjørittet blir fordelt på funksjonærene. leserinnsendt

Hva skjer med maten som ikke blir spist?

Store mengder med bananer og boller ble aldri spist under Nordsjørittet. Hva skjer med maten som er til overs?